Tag Archives: melanin

Modrooki

28 Jan

Dve leti nazaj sem se znašla v skupini ljudi, ki se je morala razdeliti v skupine glede na barvo oči. Bilo nas je nekje okoli 40, med modrookimi se nas je znašlo sedem. Človek, ki je predlagal razdelitev, se je ob nas, modrooke, obregnil: “Se počutite nekaj posebnega, a ne?” Nam so se naše modre oči še malo bolj zasvetile, lica pordečila, a vseeno smo enoglasno potrdili njegovo domnevo. Seveda, modrooki smo ponavadi kar ponosni na svojo barvo oči. Sodimo med od 20 do 40 odstotkov ljudi s ‘posebno’ barvo oči. Deleži modrookih ljudi v populaciji so zelo raznoliki; v Evropi nas je kar veliko, drugod pa manj. Na vsem svetu naj bi nas bilo manj kot 10 odstotkov.

ucki

Modrooki smo, ker nimamo melanina v naših šarenicah, v zadnjem pigmentem epiteliju šarenice in v sprednjem delu, v stromi. Poleg tega se svetloba skozi medij v stromi siplje v določeni frekvenci; tudi to t. i. Rayleighovo sipanje vpliva na našo barvo oči. Barvo oči naj bi določalo vsaj šestnajst genov. Potomci prebivalcev z območja Kavkaza in Evrope se rodimo modrooki, barva oči pa se po letu dni, in vse do treh let, lahko spremeni. To se zgodi, ko začnejo melanociti, celice v šarenici, proizvajati melanin, pigment, ki potemni barvo oči, če imamo določen genski zapis. Bolj znana gena, ki določata barvo oči, se nahajata na 15. kromosomu. Potomci Azijcev, Afroameričanov in Latinoameričanov se že rodijo temnooki. Tudi predniki Evropejcev so se nekoč. Raziskave, v katerih so primerjali genski zapis med modrookimi Jordanci, Turki in Danci, kažejo, da se je preskok iz rjavih oči na modre zgodil z eno mutacijo. Mutacija je na izražanje genov delovala kot preklop. Da dobimo modre oči, zadostuje delna zaustavitev izražanja gena, ki ustvarja melanin v naših šarenicah. Če je gen popolnoma zaustavljen, nimamo melanina niti v laseh in v koži,  v tem primeru smo albini. Mutacija z delno blokado izražanja melanina naj bi se pojavila nekako pred šestim do desetim tisočletjem nazaj. Zanimivo je, da se je ohranila vse do danes.

(vir)

Em,… 🙂 Punnettov kvadrat (vir)

Raziskava genoma sedem tisoč let starega okostja iz Španije je ta teden pokazala, da so takrat ljudje že imeli modre oči. Mezolitski moški, katerega genom so preučili, je živel lovsko-nabiralniško življenje. Bil je temnopolt, modrook, imunski sistem pa je imel zelo podoben našemu danes. Raziskani genom, pridobljen iz zoba, je zelo zanimiv, saj naj bi šlo za skupino ljudi, ki je bila še predpoljedelska. Modre oči so se pojavile, preden smo postali svetlopolti. Raziskovalce je najbolj zanimal njegov imunski sistem. Previdevali so, da se je imunski sistem spremenil v času poljedelske poselitve. A primerjava med genomom mezolitskega moškega iz Španije in genoma modernih Evropejcev ne kaže na večje spremembe. Očitno je bil imunski sistem lovsko-nabiralskih prednikov že zelo podobno razvit kot danes.

(vir)

Predstavnik lovsko-nabiralskih prednikov izpred 7 tisoč let nazaj (vir)

Zanimivo je tudi, da je imel ta moški laktozno intoleranco, da torej odrasel ni mogel presnavljati laktoze – sestavnega dela mleka. To je pričakovano, glede na to, da je živel pred poljedelstvom. Poljedelstvo se je začelo na Bližnjem vzhodu že približno pred 11 tisoč leti, po Evropi pa se je začelo širiti ravno pred približno osmimi ali sedmimi tisočletji. Najdbe iz Španije kažejo čas pred uveljavitvijo poljedelstva v severni Španiji. Upam, da bodo nadaljnje primerjave ponudile vpogled tudi v različne predpoljedelske skupine ljudi z različnih delov Evrope, šele nato bomo lahko kaj več sklepali o nas samih.

Modrooki smo nov izum. Preklop preprečuje nastajanje melanina v naših šarenicah že vsaj sedem tisoč let. Očitno so bili modrooki všečni in so imeli dovolj potomcev, da se je ta mutacija ohranila. Če se bo ohranila še naprej, pa bomo videli. Ali se bodo čez tisočletja čudili čudnemu pojavu modrookih? Kdo ve…

To je to!
Z